מהטבע לטכנולוגיה ובחזרה

התשובות והפתרונות לרבות מן הבעיות איתן מתמודדים בני האדם באופן יומיומי נפתרו כבר על ידי "מהנדסי הטבע". הטבע מספק לנו ספריית רעיונות לפתרון בעיות בדרכים מקיימות .(Sustainable) "ביומימיקרי" (Bio – Life; Mimesis – imitate) הינה מתודת חשיבה ומחקר בינתחומית העוסקת בחיקוי, למידה, העתקה ובעיקר קבלת השראה מהטבע. במהלך הסיורים המיוחדים בשבוע החינוך המדעי נשמע על התאמות מופלאות של בעלי חיים וצמחים, על פיתוחים ביומימטיים- טכנולוגים, הנדסיים ואחרים בהשראת הטבע וגם נתנסה בחשיבה יזמית, המצאתית, חדשנית וסביבתית בהשראת הטבע.

גוף מארגן:  ספארי – המרכז הזואולוגי תל אביב- רמת גן

למי?  תלמידים, מורים

איפה ? ספארי – המרכז הזואולוגי תל אביב- רמת גן

כמה?  חינם לקבוצות מודרכות

לפרטים נוספים: 03-6320222